Tietoja kansainvälisestä tietoturvastandardista

Tämä laite on yhteensopiva IEEE Std. 2600™-2008 (IEEE 2600) -standardin kanssa, joka on kansainvälinen tietoturvastandardi monitoimisille oheislaitteille ja tulostimille. Tässä osassa kerrotaan turvavaatimuksista, jotka on määritetty IEEE 2600 -standardissa, sekä vastaavista laitteen toiminnoista.
Turvallisuusvaatimukset
Laitteen toiminto
Selitys
Käyttäjäautentikointi/Käyttäjätietojen hallinta:
Laitteen luvattoman käytön estäminen autentikoimalla käyttäjät
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H.n avulla voit hallita laitteen käyttäjiä suorittamalla autentikoinnin tallennetuilla käyttäjänimillä ja salasanoilla.
Hallitsee käyttäjätietoja, kuten käyttäjänimet ja salasanat, sekä Osastotunnukset ja roolit (oikeudet).
Pääsyrajoitukset:
Toimintojen käyttäjäkohtaiset rajoitukset
PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄ*1
Voit asettaa käyttäjäkohtaisia rajoituksia toiminnoille, kuten Tulostus ja Kopio -toiminnot.
Auditointiloki*2:
Valvoo turvallisuuteen liittyviä käyttäjätoimintoja
Auditointilokien luonti/Vienti
Voit luoda käyttäjäautentikointilokeja ja työlokeja, ja viedä lokit CSV-muodossa Etäkäyttöliittymästä.
Tilapäisen datan poisto:
Kaiken tilapäisen datan poistaminen kiintolevyltä
Kiintolevyn tyhjennystoiminto*1
Voit poistaa kaiken tarpeettoman datan laitteen kiintolevyltä korvaamalla datan.
Datan suojaaminen*3:
Kiintolevydatan ja Luottamuksellisen tiedon suojaaminen
Kiintolevyn salaus- ja Peilaustoiminto*1
Voit salata kiintolevylle tallennetun datan kuten lokeroon tallennetut tiedostot, Osoitekirjaan tallennetun informaation ja salasanainformaation.
Verkkodatan suojaaminen:
Datasiirtojen suojaaminen Salatulla liikennöinnillä
IPSec
IPSec-toiminto suojaa IP-verkossa lähetetävän ja vastaanotettavan datan varastamisen, väärentämisen ja muuntelun käyttämällä salattuun liikennöintiin luotuja turvakäytäntöjä.
Ohjelmistojen todentaminen:
Turvatoimintojen itsetodentaminen
IPSec
Jos IPSec-asetukset ovat käytettävissä, koodimoduulin itsetesti suoritetaan automaattisesti kun laite käynnistyy.
*1
Ilmaisee lisävarusteet.
*2
[Muistiväline] kohtaan [Skannaa ja tallenna]/[Tallennetut tiedostot] ei sisälly auditointiin.
*3
Muistivälineeseen tallennettuja tiedostoja ei salata.
52UC-25U