Avainparin ja palvelinvarmenteen luominen

Avainparin luominen ja tallentaminen on välttämätöntä seuraavien toimintojen suorittamiseksi: Salatun TLS-liikennöinnin käyttö IPP-tulostukseen, sähköpostiin ja I-fakseihin, etäkäyttöliittymään, MEAP-toimintoihin selaimen kautta, ja laitetietojen toimittamiseen; MEAP:n SMS-hallintatoiminto; ja Osastotunnusten ja PIN-koodien vahvistaminen.
Avainpari ja palvelinvarmenne on esiasennettu laitteeseen. Voit käyttää tätä avainparia ja palvelinvarmennetta myös mahdollistamaan salatun TLS-liikennöinnin.
Toiminto avainparin ja itsekirjoitetun palvelinvarmenteen luomiseksi ja tallentamiseksi käyttämällä laitteen käyttöpaneelia on seuraava:
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Varmenteiden asetukset].
3.
Paina [Luo avain].
4.
Paina [Verkkoliikennöinnin avaimen luominen] → määritä seuraavat asetukset → paina [Seuraava].
Jos laiteallekirjoitus ei ole käytössä, ei tarvitse painaa [Verkkoliikennöinnin avaimen luominen]. Jos painat [Luo avain], näyttö vaihtuu ikkunaan jossa muodostetaan verkkoliikennöinnin avain.
Voit asettaa seuraavat nimikkeet:
[Avaimen nimi]: Syötä nimi avainparille.
<Allekirjoitusalgoritmi>: Valitse allekirjoituksessa käytettävä hajautintoiminto. Avaimet, jotka ovat 1024-bittisiä tai pitempiä tukevat SHA384 ja SHA512-hajautustoimintoa. Aseta [SHA384] tai [SHA512], valitse [1024], [2048] tai [4096] kohdassa <Avaintyyp>.
<Avainalgoritmi>: Valitse [RSA] (Rivest Shamir Adleman) tai [ECDSA] (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).
<Avaimen pituus (bittejä)>: Jos valitset [RSA] kohtaan <Avainalgoritmi>, valitse [512], [1024], [2048] tai [4096].
<Avaintyyp>: Jos valitset [ECDSA] kohtaan <Avainalgoritmi>, valitse [P256], [P384] tai [P521].
HUOMAUTUS
Esiasetetun avainparin nimi on 'Default Key'.
Et voi määrittää avainparin nimeksi 'Device Signature Key' (käytetään avainpareissa lisättäessä digitaalisia allekirjoituksia PDF tai XPS-tiedostoihin) tai 'AMS' (käytetään avainpareissa pääsyrajoituksiin).
5.
Aseta itseallekirjoitettu palvelinvarmenne.
Et voi asettaa päättymispäivää joka on aikaisempi kuin alkamispäivä.
Aseta ainakin yksi seuraavista nimikkeistä. Et voi julkaista palvelinvarmennetta jos kaikki nimikkeet ovat tyhjiä. Kun käytät IPPS-tulostusta Windows Server 2008/7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012 -käyttöjärjestelmässä, muista syöttää laitteen IP-osoite kohtaan [Jaettu nimi].
Voit asettaa seuraavat nimikkeet:
[Maan nimi]:
Valitse maan/alueen nimi listassa olevista 25:stä maasta/alueesta, tai syötä Internetin maakoodi.
[Osavaltio]:
Aseta valtion nimi.
[Kaupunki]:
Aseta kaupungin nimi.
[Organisaatio]:
Aseta organisaation nimi.
[Organis.- yksikkö]:
Aseta organisaation yksikkö, kuten osaston nimi.
[Jaettu nimi]:
Aseta laitteen IP-osoite tai FQDN (esimerkiksi example.company.com)
TÄRKEÄÄ
DNS-palvelin tarvitaan laitteen FQDN:n käyttämiseksi kohdassa [Jaettu nimi]. Käytä laitteen IP-osoitetta jos sinulla ei ole DNS-palvelinta.
Tallentamaasi avainparia ei voi käyttää salattuun TLS-liikennöintiin, ennen kuin se on asetettu oletusavaimeksi. Ohjeet oletuspainikeen asettamisesta, katso "Settings for Utilizing TLS."
6.
Paina [Luo avain] → [OK].
HUOMAUTUS
Tallentamasi avainparin ja palvelinvarmenteen tarkistaminen, katso "Avainparien ja palvelinvarmenteiden muokkaaminen."
Kun olet painanut [Luo avain], et voi käyttää mitään avainta ennen kuin avainpari on luotu ja tallennettu.

TÄRKEÄÄ
Enintään kymmenen avainparia voidaan tallentaa.
52UC-23Y