FIPS 140-2 -yhteensopivan salausmenetelmän käyttö

Jos valitset 'Kyllä' tälle toiminnolle, voit tehdä salausmenetelmän, joka on yhteensopiva Yhdysvaltain hallituksen hyväksymän FIPS 140-2:n kanssa:
[IPSec-asetukset] kohtaan [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus). (Katso "IPSec Settings.")
Jos asetat [Alusta salausmenetelmä FIPS 140-2:lle] asentoon 'Kyllä', menetelmät jotka käyttävät AES-GCM:ää autentikointi/salausalgoritmina IPSec-liikennöinnille, eivät ole käytettävissä. Samanaikaisesti tämän menetelmän autentikointialgoritmiksi muuttuu SHA1 ja salausalgoritmiksi muuttuu automaattisesti 3DES-CBC. Menetelmät, joiden varmenne käyttää RSA-MD5 tai RSA-MD2 allekirjoitusalgoritmia, eivät myöskään ole käytettävissä.
HUOMAUTUS
Ohjeet käyttämäsi allekirjoitusalgoritmin varmentamiseksi, katso "Avainparien ja palvelinvarmenteiden muokkaaminen."
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Alusta salausmenetelmä FIPS 140-2:lle].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua käyttää salausmenetelmää joka on FIPS 140-2 yhteensopiva.
52UC-245