Faksin lähetyslinjan automaattisen valinnan säätö

Voit asettaa faksilinjan automaattisen valinnan sen sijaan, että käytettäisiin vastaanottajalle tallennettua linjaa kun lähetetään faksi vastaanottajalle joka on saatu etäosoitekirjasta.
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Etäfaksitoiminto on käytettävissä. Tietoja Etäfaksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Aseta vastaanottaja] → [Hae etäosoitekirja] → [Faksilähetyslinjan autom. valinnan säätö].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua automaattisesti valita Faksin lähetyslinjan säätöä.
52UC-0HH