Etäosoitekirjan palvelimen osoite

Voit määrittää Etäosoitekirjan palvelimelle IP-osoitteen tai isäntänimen julkisesti avoinna olevalla etäosoitekirjalle. Voit tallentaa IPv4 (Internet Protocol Version 4) -osoitteen ja IPv6 (Internet Protocol Version 6) -osoitteen.
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Etäfaksitoiminto on käytettävissä. Tietoja Etäfaksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Aseta vastaanottaja] → [Hae etäosoitekirja] → [Etäosoitekirjan palvelimen osoite].
3.
Syötä isäntänimi tai IP-osoite → paina [OK].
Isäntänimi on nimi, joka on annettu internetissä palveluja tarjoavalle tietokoneelle.
52UC-0HE