PDF-tiedostojen alustaminen PDF/A:ksi

Voit luoda PDF/A-1b-yhteensopivan PDF-tiedoston. Se sopii pitkäaikaiseen tallennukseen, sillä PDF-tiedoston näyttötapa ei muutu laitteiston ja katseluohjelmiston vaihdosten myötä.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tiedoston luominen].
3.
Paina [PDF-muoto PDF/A-muodoksi].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua alustaa PDF-tiedostoja PDF/A:ksi.

HUOMAUTUS
Tämä asetus ei ole käytössä, kun lähetetään I-faksia.
52UC-09X