PDF:n vähimmäisversion määrittäminen

Voit määrittää PDF-tiedostojen luomisessa käytettävän vähimmäisversion.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tiedoston luominen].
3.
Paina [Määritä pienin PDF-versio] → määritä asetukset → paina [OK].

HUOMAUTUS
Tällä toiminnolla voit asettaa vähimmäisversiot joita käytetään PDF-tiedostojen luomisessa.
Tällä toiminnolla voit asettaa vähimmäisversion joita käytetään PDF-tiedostojen luomisessa
52UC-09W