Erilevyisen paperin luovutuksen kohdistus

Voit valita kohdistetaanko erilevyisen paperin luovutus paperin leveyden mukaan kun erilevyistä paperia käytetään tulostukseen. Jos asetat [Käytä tulostuspaperille eri leveyssäätöä] asentoon [Kyllä], laite keskeyttää tulostustyön automaattisesti kun erilevyistä paperia luovutetaan jotta voit poistaa luovutetun paperin.
Tämä tila voidaan asettaa kun Staple Finisher-W PRO tai Booklet Finisher-W PRO on asennettu. (Katso "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.")
TÄRKEÄÄ
Jos käytät pienempää paperia kuin STMTR, luovutettua paperia ei voi kohdistaa.

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Käytä tulostuspaperille eri leveyssäätöä].
4.
Valitse [Kyllä] tai [Ei] → paina [OK].
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Kyllä]:
Luovutettu paperi kohdistetaan paperin leveyden mukaan kun tulostetaan erilevyiselle paperille. (Kun tulostetaan samanaikaisesti erilevyiselle paperille, käytettävissä oleva luovutuskohde valitaan automaattisesti.)
[Ei]:
Luovutettua paperia ei kohdisteta paperin leveyden mukaan kun tulostetaan erilevyiselle paperille.
HUOMAUTUS
Kun [Käytä tulostuspaperille eri leveyssäätöä] on asennossa [Kyllä], tulostus keskeytyy väliaikaisesti jos kaikki käytettävissä olevat tasot ovat saavuttaneet niputusrajansa. Jos poistat luovutetut paperit tasoilta, tasot liikkuvat ylöspäin ja tulostus jatkuu.
Vaikka [Käytä tulostuspaperille eri leveyssäätöä] on asennossa [Ei], voit kohdistaa luovutetun paperin jos käytät samanlevyistä paperia.
52UC-08E