Paperin automaattinen luovutus keräystasolle

Jos [Poista pap.aut.keräilijän tasolta työn lopussa] on asennossa 'Kyllä', taso siirtyy automaattisesti ulos keräilijästä kuntyö on valmis. Tämä toiminto on hyödyllinen jos poistat kunkin työn paperinipun.
Tämä tila voidaan asettaa jos Keräilijä H on asennettu. (Katso "Keräilijä H.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Poista pap.aut.keräilijän tasolta työn lopussa].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua tason tulevan automaattisesti ulos.
52UC-085