Tekstipuoli ylös/Tekstipuoli alas -luovutus ulkoisella viimeistelijällä

Voit valita tapahtuuko luovutus tekstipuoli ylöspäin vai tekstipuoli alaspäin kun paperi toimitetaan Keräilijä H ulkoiseen viimeistelijään.
Tämä toiminto voidaan asettaa jos Keräilijä H ja ulkoinen viimeistelijä on asetettu. (Katso "Keräilijä H.")
TÄRKEÄÄ
Asetukset imagePRESS-palvelin ovat etusijalla tässä toiminnossa.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Teksti ylös/Teksti alas ulkoisellaviim.].
4.
Valitse [Teksti ylös] tai [Teksti alas] → paina [OK].
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
[Teksti ylös]:
Tulostetut arkit luovutetaan aina tekstipuoli ylöspäin.
[Teksti alas]:
Tulostetut arkit luovutetaan aina tekstipuoli alaspäin.
52UC-08J