Ylimääräisen indeksivälilehtipaperin pakkoluovutus

Voit asettaa pakkoluovutettavaksi sellaiset indeksivälilehdet, joita ei käytetty Kopio- tai Tulostustyössä, jossa käytettiin indeksivälilehtipaperia. Lisätietoja kopioinnista ja tulostuksesta indeksivälilehdille, katso "Arkkien lisääminen" Kopiointi ja "Arkkien lisääminen" kohdassa Tallennetut tiedostot.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Keskeneräisen ind.välilehden pakkoluovutus] → [Kyllä] → [Kyllä].
Valitse [Ei] jos et halua pakkoluovuttaa ylimääräisiä indeksivälilehtiä.
52UC-08F