Keräilijään asetettavien arkkien enimmäismäärän määrittäminen

Voit määrittää keräilijään asetettavien arkkien enimmäismäärän.
Tämä tila voidaan asettaa jos Keräilijä H on asennettu. (Katso "Keräilijä H.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Määritä arkkien enimmäismäärä keräilijään].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua määrittää arkkien enimmäismäärää.
5.
Paina [-] tai [+] määrittääksesi keräilijään asetettavien arkkien määrän → [OK].

HUOMAUTUS
Voit määrittää enintään 3 000 arkkia.
Jos arkkien määrä on asetettu lähelle enimmäismäärä, tulostus saattaa pysähtyä ennen asettamaasi määrää olosuhteiden vuoksi, esimerkiksi jos paperi on käpristynyttä tai paksua.
52UC-084