Luovutus Normaalissa/Käänteisessä järjestyksessä Ulkoisella viimeistelijällä

Voit vaihtaa luovutusjärjestystä kun paperi toimitetaan Keräilijä H ulkoiseen viimeistelijään.
Tämä toiminto voidaan asettaa jos Keräilijä H ja ulkoinen viimeistelijä on asetettu. (Katso "Keräilijä H.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Tav./Käänt. luov.järj. ulkoisella viimeist.].
4.
Valitse [Tavallinen järjestys] tai [Käänteinen järjestys] → paina [OK].
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
[Tavallinen järjestys]:
Paperi luovutetaan ensimmäisestä sivusta alkaen.
[Käänteinen järjestys]:
Paperi luovutetaan viimeisestä sivusta alkaen.
52UC-08H