Luovutustason määritys

Voit määrittää mitä luovutustasoa käytät eri toiminnoissa.
Luovutustasot, jotka on ilmaistu nimikkeillä Taso A, B tai C, vaihtelevat asennettujen lisävarusteiden mukaan.
Tämä tila voidaan asettaa kun joku seuraavista lisävarusteista on asennettu. (Katso "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A,""Keräilijä H.")
Asennetut lisävarusteet
Oletusasetus
Taso A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tied., 1 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tied., 2 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Booklet Finisher-W PRO
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tied., 1 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tied., 2 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Staple Finisher-W PRO + Keräilijä H
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tied., 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tied., 2 Tulostin, 3 Vastaanotto, 3 Muu
Taso C: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Booklet Finisher-W PRO + Keräilijä H
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tied., 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tied., 2 Tulostin, 3 Vastaanotto, 3 Muu
Taso C: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Staple Finisher-AC
Taso A: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 1 Kopio, 1 Tallennetut tied., 1 Tulostin
Taso C: 2 Kopio, 2 Tallennetut tied., 2 Tulostin
Booklet Finisher-AC
Taso A: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 1 Kopio, 1 Tallennetut tied., 1 Tulostin
Taso C: 2 Kopio, 2 Tallennetut tied., 2 Tulostin
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Luovutustason asetukset].
4.
Aseta luovutus- ja prioriteettiasetukset tasoille A/B/C → paina [OK].
[Muu] asetusta käytetään määritettäessä raporttien tulostusjärjestystä.
Jos haluat käyttää luovutustasoa vain yhteen toimintoon, valitse vain kyseinen toiminto.

TÄRKEÄÄ
Jos tietty taso saavuttaa pinoamisrajan, laite valitsee automaattisesti toisen tason, joka on määritetty samalle toiminnolle. On kuitenkin suositeltavaa, että asetat vain yhden tason I-faksiasiakirjoille, jotta ehkäiset niiden katoamisen.
HUOMAUTUS
Voit määrittää luovutustason useita toimintoja varten.
Luovutusvastaanottajien prioriteetti määrittyy sen mukaan, missä järjestyksessä luovutustasot on valittu. Prioriteetti ilmaistaan näytössä "1" ja "2".
52UC-083