Outputting Luovutustason erikokoiset paperit

Voit asettaa erikokoiset paperit luovutettavaksi viimeistelijässä samalle luovutustasolle.
Tämä tila voidaan asettaa kun Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO tai Keräilijä H on asennettu. (Katso "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "Keräilijä H.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Ulostulotason erikokoiset paperit] → [Kyllä] → [OK].
Jos asetat [Ulostulotason erikokoiset paperit] asentoon 'Ei', tulostus voi pysähtyä kun viesti <Poista paperi luovutustasolta.> ilmestyy. Poista kaikki tulosteet luovutustasoilta, jolloin tulostus jatkuu.
Jos sekä Erikokoiset alkuperäiset että Nidonta -toiminnot on asetettu, tulosteet nidotaan ja lajitellaan riippumatta Erikokoiset paperit -asetuksesta.
HUOMAUTUS
Vaikka [Ulostulotason erikokoiset paperit] on asennossa 'Ei', eri paperikoot luovutetaan samalle luovutustasolle samalla tavalla kuin jos [Ulostulotason erikokoiset paperit] olisi asennossa 'Kyllä' kun luovutus tapahtuu kohteeseen Copy Tray-R.
52UC-08C