Keskeytettyjen töiden aikakatkaisu

Voit asettaa keskeytysajan töille, jotka on keskeytetty siksi, että määritettyä paperia ei ollut käytettävissä kun työ käynnistettiin. Keskeytysajan päätyttyä käsitellään seuraava työ automaattisesti.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Sivun syötön asetukset].
3.
Paina [Siirretty aikakatkaisu].
4.
Valitse [Kyllä].
Valitse [Ei] jos et halua aikakatkaisua.
5.
Paina [-] tai [+] asettaaksesi keskeytettyjen töiden aikakatkaisun ajan, ja seuraava työ käsitellään automaattisesti → paina [OK].

HUOMAUTUS
Jos työ on keskeytetty siksi, että paperi on loppunut työn aikana, seuraavaa työtä ei käsitellä, vaikka määritetty keskeytysaika päättyy.
52UC-080