Mustan skannausnopeus/Kuvan laadun korostus

Voit asettaa korostuksen joko skannausnopeudelle tai kuvan laadulle kun skannataan mustavalkoista alkuperäistä.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Skannausasetukset].
3.
Paina [Mustav. skannauksen Nop./Kuvalaatu etus.].
4.
Valitse [Nopeus etusijalla] tai [Laatu etusijalla].
52UC-099