Automaattinen etäskanneritoiminto

Voit asettaa automaattisen etäskanneritoiminnon kun painat Päävalikon ikkunassa [Skanneri].
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Skannaustoiminto on käytettävissä. Tietoja skannaustoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Skannausasetukset].
3.
Paina [Automaattinen Linjalla-toiminto].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua että laite siirtyy automaattisesti offline-tilaan.
TÄRKEÄÄ
Jos etäskanneritoiminto on käytettävissä, skannaus ei ole mahdollista [Kopio] tai [Skannaa ja tallenna] -toiminnoilla.
52UC-09E