Useiden arkkien syötön havaitsemisen oletusasetuksen muuttaminen

Voit asettaa skannauksen keskeyttämisen ja viestin näyttämisen, kun syötetään useita arkkeja.
HUOMAUTUS
Useiden arkkien syöttöä ei välttämättä havaita käyttämäsi paperityypin vuoksi.
1.
Valitse .
2.
Valitse [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Skannausasetukset].
3.
Valitse [Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi].
4.
Valitse [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua havaita useiden arkkien syöttöä.
52UC-096