Syöttölaitteen tukoksen poistotapa

Voit valita alkaako skannaus uudelleen asiakirjan ensimmäisestä sivusta tai sivusta, jossa skannaus keskeytyi jos paperitukos tapahtui syöttölaitteessa. Voit käyttää tätä tilaa Kopio, Skannaa ja tallenna, Skannaa ja lähetä ja Faksitoiminnoissa.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Skannausasetukset].
3.
Paina [Syöttölaitetukoksen palautustoim.menetelmä].
4.
Määritä seuraava asetus → [OK].
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
[1:ltä sivulta]:
Aseta alkuperäiset uudelleen syöttölaitteeseen ja aloita skannaus asiakirjan ensimmäisestä sivusta. Alkuperäiset syötetään automaattisesti sille sivulle asti, jolla skannaus keskeytyi.
[Keskeytetystä alkuperäis.]:
Aseta alkuperäiset, joita ei skannattu syöttölaitteen paperitukoksen vuoksi, ja aloita kaikkien loppujen alkuperäisten skannaus uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Paperitukoksen sijainnista riippuen voi olla vaikeaa määrittää, mille sivulle asti asiakirjan skannaus on tapahtunut. Jos asetat [Keskeytetystä alkuperäis.] kohtaan [Syöttölaitetukoksen palautustoim.menetelmä] etkä tiedä mille sivulle asti asiakirja on skannattu, on suositeltavaa että peruutat työn ja suoritat sen uudelleen.
52UC-095