Vastaanotetun tiedoston pienentäminen

Voit asettaa laitteen automaattisesti pienentämään vastaanotetut tiedostot niin, että koko tiedosto tulostetaan paperin tulostusalueelle.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Vastaanotto/Välitys] → [Yleiset asetukset].
3.
Paina [Vähennä faksivastaanoton kokoa].
4.
Paina [Kyllä] → määritä asetukset → paina [OK].
<Vastaanoton pienennys>:
[Autom.]:
Kuvaa pienennetään automaattisesti sopivassa suhteessa. Tämä suhde voi vaihdella kohdassa <Pienennys-%> asetetusta arvosta 100%:iin vastaanotetun asiakirjan koosta.
[Kiinteä]:
Kuvaa pienennetään kohtaan <Pienennys-%> asetetussa suhteessa.
<Pienennys-%>:
Määritä pienennysprosentti [-] tai [+] -painikkeella.
<Pienennyssuunta>:
[Pystyja vaakasuunta]:
Asiakirjaa pienennetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.
[Vain pystysuunta]:
Kuvaa pienennetään vain pystysuunnassa.
Jos valitset [Ei], vastaanotettua tiedostoa ei automaattisesti pienennetä sopimaan tulostuspaperille. Jos vastaanotettu tiedosto on suurempi kuin tulostusalue, asiakirja jaetaan kahteen yhtäsuureen osaan ja tulostetaan erillisille paperiarkeille.
TÄRKEÄÄ
Jos vastaanotetun kuvan tulostettavan alueen ylittävä osa on vähemmän kuin 12 mm, kuvaa ei tulosteta huolimatta asetuksista, jotka määrität faksivastaanoton pienennykselle.
52UC-0EC