Datan jakaminen osiin lähetettäessä WebDAVilla

Voit jakaa tiedon osiin WebDAV-lähetyksissä.
Osalähetysten koodaus (chunked encoding) -toiminto mahdollistaa kooltaan tuntemattomien tiedostojen lähettämisen jakamalla sen tunnetun kokoisiin osiin. Tämä mahdollistaa lähetysajan lyhentämisen, koska tiedoston kokoa ei tarvitse laskea ennen sen lähettämistä.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [Yleiset asetukset].
3.
Paina [Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua jakaa dataa osiin kun lähetät WebDAV:illa.

TÄRKEÄÄ
Osalähetysten koodauksen käyttö ei aina ole mahdollista, riippuen WebDAV-palvelimen ja välityspalvelimen määrityksistä.
HUOMAUTUS
Jos asetat [Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.] asentoon 'Ei', WebDAV-lähetys on hieman normaalia hitaampaa.
52UC-0C4