TLS-palvelinvarmenteen varmistaminen lähetettäessä SMTP:llä

Voit varmistaa TLS-palvelimen varmenteen, kun lähetät SMTP:llä.
Voit varmistaa varmenteen ja varmenneketjun luotettavuuden, sekä vahvistaa kohdan CN (Common Name).
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [S-posti/I-faksiasetukset].
3.
Paina [Vahvista SMTP-lähetyksen TLS-varmenne].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei], jos et halua varmistaa TLS-palvelimen varmennetta, kun lähetät SMTP:llä.
Varmista CN, paina [CN] kohtaan <Lisää tarkistuskohteita>.

TÄRKEÄÄ
Jos et varmista varmennetta, TLS-yhteys suoritetaan, vaikka varmenne olisi viallinen.
HUOMAUTUS
SMTP-lähetys epäonnistuu, jos varmenteessa on ongelma.
52UC-0C9