Kielen/Näppäimistön kytkimen käyttöönotto

Voit ottaa käyttöön toiminnon kosketusnäytön kielen ja näppäimistön asettelun vaihtamiseksi.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Näyttöasetukset] → [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Jos et halua vaihtaa näytön kieltä/näppäimistöä, paina [Ei].

HUOMAUTUS
Jos [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] on asennossa 'Kyllä', jotkut merkit eivät näy eikä niitä voi syöttää. Voidaksesi syöttää kaikkia merkkejä, aseta [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] asentoon "Ei".
52UC-067