Näytä Faksitoiminto

Voit halutessasi asettaa faksitoiminnon näkymään päävalikon ikkunassa. Jos haluat faksitoiminnon näkyvän Päävalikon ikkunassa, voit valita näkyykö faksitoiminto kohdassa [Skannaa ja lähetä]. Kun asetat faksitoiminnon näkymään kohdassa [Skannaa ja lähetä], voit lähettää erilaisille vastaanottajille käyttämällä eri lähetysmenetelmiä, kuten s-postia ja I-faksia samanaikaisesti.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Näyttöasetukset] → [Näytä faksitoiminto].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Paina [Ei] jos et halua Faksitoiminnon näkyvän Päävalikon ikkunassa.
Jos asetat <Salli faksi skannausja lähetystoiminnassa> asentoon 'Kyllä', Faksitoiminto näkyy kohdassa [Skannaa ja lähetä].

HUOMAUTUS
Tämä toiminto on käytettävissä vain kun olet käynnistänyt laitteen uudelleen. Ohjeet laitteen uudelleenkäynnistyksestä (päävirran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen), katso "Virran kytkeminen päävirtakytkimellä.".
52UC-065