Kopiomäärän/Odotusajan tilanäyttö

Määritetty kopiomäärä ja likimääräinen jäljellä oleva aika nykyisen työn valmistumiseen näkyvät kosketusnäytön alareunassa.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Näyttöasetukset] → [Kopiomäärän/Työn keston tilanäyttö].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua näyttää likimääräistä jäljelläolevaa aikaa nykyisen työn valmistumiseen.

HUOMAUTUS
Kosketusnäytön alaosassa näkyvät likimääräiset ajat saattavat vaihdella tarkkuudeltaan, riippuen laitteen tilasta.
Jäljellä olevaa aikaa ei näytetä, jos se on alle yhden minuutin.
52UC-06C