A5R ja STMTR paperin erottaminen

Kun A5R- tai STMTR-paperia on asetettu paperikasettiin, voit asettaa toiminnossa käytettävän koon.
TÄRKEÄÄ
Tämä tila voidaan asettaa kun [Kaikki koot] on valittu kohdassa [Paperikokoryhmä kasetin aut. tunnistukselle].
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [A5R/STMTR-paperin valinta].
3.
Valitse [A5R] tai [STMTR] kullekin paperikasetille → paina [OK].
52UC-05W