B5 ja EXEC paperin erottaminen

Kun B5 tai EXEC paperia on asetettu paperikasettiin, voit asettaa toiminnossa käytettävän koon.
TÄRKEÄÄ
Tämä tila voidaan asettaa kun [Kaikki koot] on valittu kohdassa [Paperikokoryhmä kasetin aut. tunnistukselle].
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [B5/EXEC-paperin valinta].
3.
Valitse [B5] tai [EXEC] kullekin paperikasetille → paina [OK].
52UC-05X