Automaattisen värien säädön aika-asetukset

Voit suorittaa automaattisesti automaattisen värien säädön (pikasäädön) asetettuna aikana joka päivä. Tässä jaksossa kerrotaan miten asetetaan värien automaattisen päivittäisen pikasäädön aika.
HUOMAUTUS
Riippumatta [Säätötaso] -asetuksista se suorittaa pikasäädön kaikille [Ohut 1/Tav./Paksu 1-4], [Paksu 5] ja [Paksu 6-8] keskeytymättä asetettuna aikana.
Lisätietoja automaattisesta sävyjen säädöstä, katso "Automaattinen värisävyjen säätö."
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset] → [Autom. sävytyksen säädön aika-asetukset].
3.
Valitse päivä → syötä aika numeropainikkeilla - → paina [OK].
Syötä aika neljällä numerolla 24-tuntisessa muodossa (nollat mukaan lukien), ilman välilyöntejä.
Esimerkkejä: 7:05 aamup. → 0705, 11:18 iltap. → 2318
Jos teet virheen kun syötät aikaa, syötä toinen nelinumeroinen luku.
Voit poistaa väärät arvot myös painamalla .
52UC-079