Automaattinen palautusaika

Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan (viimeisen tulostustyön tai painikkeen painamisen jälkeen), oletusasetukset palautuvat käyttöön automaattisesti. Tätä ajanjaksoa kutsutaan nimellä "Automaattinen palautusaika".
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset] → [Autom. palautusaika].
3.
Määritä automaattinen palautusaika painamalla tai → paina [OK].

HUOMAUTUS
Jos valitset '0', Automaattista palautusaikaa ei aseteta.
Jos Automaattinen palautusaika kuluu umpeen kun käytetään kirjautumispalvelua, näyttö palautuu ikkunaksi käyttäjänimen ja salasanan syöttämistä varten.
Lisätietoja toiminnoista jotka näkyvät Automaattisen palautusajan täyttymisen jälkeen, katso "Oletusnäyttö Automaattisen palautuksen jälkeen."
52UC-072