Tehonsäästöpainikkeen painamisen jälkeen aktivoituvien toimintojen vaihtaminen

Voit valita tilan joka aktivoituu sen jälkeen kun Tehonsäästöpainiketta on painettu.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset] → [Tila kun tehonsäästönäppäin on painettu].
3.
Valitse Tehonsäästöpainikkeen painamisen jälkeen aktivoituva toiminto → paina [OK].
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Tehonsäästötila]:
Tehonsäästötila aktivoituu sen jälkeen kun Tehonsäästöpainiketta on painettu.
[Lepotila]:
Lepotila aktivoituu sen jälkeen kun Tehonsäästöpainiketta on painettu.
52UC-07C