Vedostuloste

Tällä toiminnolla voit luovuttaa koko tulostenipun tai yksittäisen sivun toiselle luovutustasolle kun tulostat kopio/tulostustyötä. Tämä toiminto on hyödyllinen kun haluat tarkistaa tulostuksen useita kertoja kun teet suuren määrän kopioita/tulosteita.
TÄRKEÄÄ
Vedostuloste on käytettävissä vain jos asetat valitusta asiakirjasta tehtäväksi useita kopioita/tulosteita Lajittelu, Siirtävä lajittelu tai Nidonta -toiminnolla.
Tämä painike on näkyvissä kun Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO, Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC tai Keräilijä H on asennettu.

1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työn tila] → valitse pudotusvalikosta [Tulostus] tai [Kopio].
3.
Valitse haluamasi työ → paina [Vedostuloste].
4.
Paina [Kaikki sivut] tai [1 sivu (satunnain.)] → paina [Aloita tulostus] .
[Kaikki sivut]:
Koko tulostenippu tulostetaan.
[1 sivu (satunnain.)]:
Tulostetaan sivut, jotka seuraavat nyt tulostettavaa sivua. Tulostetaan yksi paperiarkki, joka sisältää yhden sivun 1-puolisessa kopioinnissa/tulostuksessa, ja kaksi sivua 2-puolisessa kopioinnissa/tulostuksessa.
5.
Tarkista tulostettu näyte.
Tarkista toiselle luovutustasolle tulostettu näyte.
HUOMAUTUS
Kun näyte on tulostettu, laite käsittelee automaattisesti tulostustyötä. Jos sinun on säädettävä asetuksia, paina [Peruuta] tai [Tauko kaikille tulostustöille] ja tee tarvittavat säädöt.
6.
Paina [Sulje].

HUOMAUTUS
[Vedostuloste] ei ole käytettävissä seuraaville töille.
Työ, jolle on asetettu Ryhmittely tai Siirtävä ryhmittely.
Kopiointia/tulostusta odottava tai keskeytetty työ.
Työ, jonka vedostulostusta parhaillaan suoritetaan.
Työ, jonka mallitulostusta tai mallikopiointia parhaillaan suoritetaan.
Työ, jonka vedostulostusta parhaillaan suoritetaan.
Tulostustyö jonka data on tallennettu muistivälineeseen.
Jos jäljelläoleva kopio on viimeinen tai lähes viimeinen, et voi tehdä vedostulostetta koko kopiosta valitsemalla [Kaikki sivut].
Jos yhdessä kopiossa on vähän sivuja, et ehkä pysty suorittamaan vedostulostusta valitsemalla [1 sivu (satunnain.)].
Tulostaminen voi olla hidasta vaikka valitset [Vedostuloste].
52UC-1FJ