Regulacja zabarwienia w czasie drukowania

Regulację zabarwienia można ustawiać ręcznie w trakcie drukowania.
WAŻNE
Tryb ten może być używany jedynie w przypadku drukowania plików zapisanych w skrzynce pocztowej.

1.
Naciśnij na lub na ekranie, który pojawia się, gdy urządzenie przeprowadza drukowanie.

UWAGA
Jeśli zmienisz regulację zabarwienia w czasie skanowaniu i zapisywania oryginału do skrzynki pocztowej, to ustawione zabarwienie może zostać skorygowane przez urządzenie, gdy wybrane jest łączenie pliku, przy drukowaniu.
Nie można regulować zabarwienia, gdy wybrane są pliki formatu CMYK.
52XY-17E