Regulacja jednoprzyciskowego wyboru kolorów

Tryb Jednoprzyciskowy wybór koloru służy do wybierania wyglądu obrazu wydruku po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku.W trybie tym dostępne są cztery opcje.
Rozjaśniony obraz
Ustawienie to umożliwia wykonywanie wydruków o rozjaśnionej tonacji kolorów wykonywanej poprzez zmniejszenie zabarwienia, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego balansu kolorów w całym obrazie.
Przyciemniony obraz
Ustawienie to umożliwia wykonywanie wydruków o przyciemnionej tonacji kolorów wykonywanej poprzez zwiększenie zabarwienia, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego balansu kolorów w całym obrazie.
Podświetlenie/reprodukcja
Ustawienie to umożliwia wykonywanie wydruków poprzez odtwarzanie podświetlonych fragmentów, które zwykle mają tendencję do pojawiania się jako białe, ponieważ są bardziej widoczne.Efekt ten uzyskuje się poprzez zwiększenie zabarwienia w dolnym zakresie.
Sepia
Ustawienie to umożliwia wykonywanie wydruków, które wyglądają jak staromodne fotografie.
WAŻNE
Tryb ten może być używany jedynie w przypadku drukowania plików zapisanych w skrzynce pocztowej.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną skrzynkę pocztową → wybierz żądany plik → naciśnij na [Drukuj].
3.
Naciśnij na [Zmień Ustaw. Wydruku].
4.
Naciśnij [Opcje] → [Reg. jednop. wyb. koloru].
5.
W trybie Regulacja jednoprzyciskowego wyboru kolorów wybierz wymaganą funkcję → naciśnij na [OK].
Dla jednej operacji można łączyć różne funkcje trybu Regulacja jednoprzyciskowego wyboru kolorów, lecz nie mogą to być niżej wymienione kombinacje:
[Rozjaśniony Obraz] oraz [Przyciemniony Obraz] i [Wierne Odtworzenie]
UWAGA
Jeżeli wybierzesz [Tonowanie w sepii], [Jeden Kolor] jest wyświetlane na ekranie Zmiany ustawień drukowania.
6.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
Ustawienia Regulacji trybu jednoprzyciskowego wyboru kolorów są w zasadzie wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami zestawienia kolorów. Zatem jeśli użytkownik zmieni ustawienia trybu Regulacji jednoprzyciskowego wyboru koloru, zmienione zostaną także wszelkie ustawienia zestawienia koloru, które zostały poprzednio dokonane.
Nie ma możliwości ustawienia trybu Sepia dla plików w skrzynce pocztowej, które zostały odebrane z komputera. Gdy ustawiony jest tryb Sepia i naciśnięty zostanie przycisk [Rozpocznij wydruk], na ekranie pojawi się komunikat monitujący o wyzerowania ustawień.
Nie jest możliwe określenie trybu Regulacji jednoprzyciskowego wyboru koloru, gdy wybrane jest drukowanie pliku w formacie CMYK, zapisanego w skrzynce pocztowej.
52XY-18C