Regulowanie drukowania celem dopasowania do formatu papieru

Można wyregulować format pliku PDF celem dopasowania do formatu papieru w czasie drukowania.
Jeżeli rozmiar strony w pliku PDF przekracza rzeczywisty obszar drukowalny papieru, można zmniejszyć rozmiar strony celem drukowania dokładnego.Można również powiększyć rozmiar strony i dopasować rozmiar papieru, jeżeli rozmiar strony pliku PDF jest mniejszy, niż rozmiar rzeczywisty papieru wykorzystywanego do drukowania.
WAŻNE
Tryb jest dostępny wyłącznie dla drukowania plików zapisanych na nośnikach pamięci.
Możesz wykorzystać ten tryb wyłącznie w czasie drukowania plików PDF.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz lokalizację pliku, który ma zostać wydrukowany.
3.
Wybierz żądany plik → naciśnij [Drukuj] → [Wybierz papier].
4.
Naciśnij źródło papieru → naciśnij [OK].
5.
Naciśnij [Opcje] → [Dopasuj Roz. Papieru] → [Zamknij].
52XY-18J