Drukowanie daty

Na wydrukach wykonywanych z użyciem tej funkcji drukowana jest data.
WAŻNE
Tryb ten może być używany jedynie w przypadku drukowania plików zapisanych w skrzynce pocztowej.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną skrzynkę pocztową → wybierz żądany plik → naciśnij na [Drukuj].
3.
Naciśnij na [Zmień Ustaw. Wydruku].
4.
Naciśnij [Opcje] → [Druk Daty].
5.
Ustaw orientację obrazu i pozycję drukowania.
Zorientowanie:
[Obraz pionowy]:
Drukuje obraz pionowo.
[Obraz boczny]:
Drukuje obraz poziomo.
Obraz pionowy
Obraz boczny
Można nacisnąć na [Ustaw Szczegóły], aby wyregulować pozycję drukowania.
Aby wyregulować pozycję drukowania, naciśnij na [X] lub [Y] → wyreguluj pozycję drukowania za pomocą [-] or [+] → naciśnij na [OK].
UWAGA
Jeżeli ustawione zostaną dowolne z dwóch funkcji [Num. Stron], [Numerowanie zestawu kopii] lub [Znak Wodny] i każda z tych funkcji ma być drukowana w tej samej pozycji, komunikat proszący o potwierdzenie zostanie wyświetlony po naciśnięciu .
6.
Określ ustawienia drukowania dla daty.
Nacisnąć na rozwijalną listę <Rozmiar> → wybrać rozmiar daty.
Naciśnij rozwijalną listę <Kolor> → wybierz kolor daty.
Nacisnąć na rozwijalną listę <Format Daty> → wybrać format daty.
Posługując się przyciskami - (klawiszami numerycznymi) wprowadź datę.
UWAGA
Jeżeli nie ustawiono daty, data ustawiona w [Ustawienia Daty/Czasu] jest drukowana.Potwierdź, czy ustawienia dla [Ustawienia Daty/Czasu] są prawidłowe.(Patrz "Aktualna data i czas.")
Naciśnij na [Format wydruku].
Wybierz rodzaj wydruku → i naciśnij na [OK].
Jeżeli wybierzesz [Przeźroczysty], naciśnij na [Jasne] lub [Ciemne], aby wyregulować zabarwienie półtonów.
7.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Wydajność drukowania może nie być optymalna, zależnie od zawartości pliku i wprowadzonych ustawień.
Jeżeli skorzystasz z [Druk Daty] wraz z [Dodaj Okładkę], [Wstaw Ark.] lub [Oddzielanie Zadań], znaki wodne nie będą drukowane na wstawianych stronach.
UWAGA
Tryb Drukowanie daty nie może być wykorzystywany z plikami, które zawierają obrazy o rozdzielczości mniejszej niż 600 x 600 dpi.
52XY-189