Ulubione ustawienia

Można zarejestrować do 9 często wykorzystywanych kombinacji ustawień.Można również ustawić łatwe w zapamiętaniu nazwy dla każdej z kombinacji.
Ze Swej strony polecamy zapisywanie pod tymi klawiszami często używanych ustawień drukowania.
Jako przykład, w niniejszym dziale ukazano procedurę drukowania plików zapisanych w Skrzynce pocztowej.

UWAGA
Ustawienia zapisane w [Ulubione ustawie.] nie są usuwane nawet po wyłączeniu zasilania.
Można również zapisać/edytować ustawienia ulubione, naciskając na na ekranie Ustawień drukowania → [Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia].
52XY-17H