Drukowanie na zakładkach

Jeżeli załadowano do źródła papieru papier z zakładkami, POD Deck Lite-C lub Multi-drawer Paper Deck-C można drukować na zakładkach za pomocą trybu Drukuj na zakładkach.
* Papier z zakładkami
W trybie tym należy określić odległość, o jaką trzeba przesunąć obraz oryginału, aby został on wydrukowany na zakładkach.
* Wysunięty obszar
WAŻNE
Tryb ten może być używany jedynie w przypadku drukowania plików zapisanych w skrzynce pocztowej.
W trybie Drukuj na zakładkach mogą być wykorzystywane jedynie oryginały formatu A4.
UWAGA
Podczas ładowania papieru z zakładkami do szuflady, Tab Feeding Attachment-F jest wymagane.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną skrzynkę pocztową → wybierz żądany plik → naciśnij na [Drukuj].
3.
Naciśnij na [Zmień Ustaw. Wydruku].
4.
Naciśnij [Opcje] → [Drukuj na Zakładce].
5.
Naciśnij na [Zmień] → wybierz źródło papieru, w którym znajduje się papier z zakładkami → naciśnij na [OK].
6.
Ustaw szerokość przesunięcia (w zakresie od 0 mm do 25 mm) za pomocą [-] lub [+] → i naciśnij na [OK].
UWAGA
Należy się upewnić, czy pozycja Liczba zakładek wyświetlana na ekranie panelu dotykowego jest taka sama, jak liczba zakładek papieru załadowanego do źródła papieru.
7.
Naciśnij na [Zamknij].

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru z zakładkami do szuflady, POD Deck Lite-C lub Multi-drawer Paper Deck-C, patrz "Maintenance."
Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru z zakładkami do szuflady, patrz "Loading Tab Paper."
Jeżeli papier z zakładkami jest podawany z szuflady papieru, POD Deck Lite-C lub Multi-drawer Paper Deck-C, należy wcześniej (w danym źródle papieru) zarejestrować papier z zakładkami jako rodzaj wykorzystywanego papieru.(Patrz "Rejestrowanie formatu papieru oraz jego rodzaju dla danego źródła papieru.")
Przy drukowaniu na papierze z zakładkami należy sprawdzić, czy położenie zakładek jest prawidłowe.
Jeżeli włączono [Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestracja) niewykorzystane w danym zadaniu arkusze papieru z zakładkami wyprowadzane są w sposób wymuszony.
Przykład:Jeżeli liczbę zakładek ustalono na 5 i urządzenie obliczyło, iż potrzebuje siedem arkuszy do ukończenia zadania drukowania, należy przygotować dwa zestawy papieru z zakładkami, każdy po pięć zakładek (w sumie 10).Dlatego też, jeżeli urządzenie wykorzysta jedynie siedem arkuszy, trzy z nich pozostaną wewnątrz.
Powierzchnie obrazów przesuniętych na zewnątrz papieru z zakładkami nie mogą być drukowane na papierze i mogą spowodować, że następujące wydruki będą miały czarne smugi lub będą brudne.
* Wysunięty obszar
52XY-18E