Programowanie zorientowania druku

Można zaprogramować urządzenie, aby automatycznie wykrywało współczynnik kształtu obrazu dla plików JPEG lub TIFF, a następnie drukowało je poziomo lub pionowo.Można również ręcznie określić, czy plik ma być drukowany pionowo, czy też poziomo.
WAŻNE
Tryb jest dostępny wyłącznie dla drukowania plików zapisanych na nośnikach pamięci.
Tryb może być wykorzystywany wyłącznie do drukowania plików JPEG lub TIFF.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz lokalizację pliku, który ma zostać wydrukowany.
3.
Wybierz żądany plik → naciśnij [Drukuj].
4.
Wybierz źródło papieru → naciśnij [OK].
5.
Naciśnij [Opcje] → [Orientacja Obrazu].
6.
Wybierz żądaną orientację obrazu → naciśnij [OK] → [Zamknij].
[Automatycznie]:
Urządzenie automatycznie porówna szerokość i wysokość obrazu i wydrukuje szerokie obrazy poziomo.
Długie obrazy są drukowane pionowo.
[Zawsze Pionowo]:
Urządzenie drukuje obrazy pionowo, niezależnie od ich długości i szerokości.
[Zawsze Poziomo]:
Urządzenie drukuje obrazy poziomo, niezależnie od ich długości i szerokości.
52XY-18W