Programowanie schematów aktualizacji

Można zaprogramować urządzenie w taki sposób, aby regularnie sprawdzało dostępność oprogramowania sprzętowego i automatycznie je aktualizowało.
WAŻNE
Aby wykonać tę procedurę, należy się zalogować do urządzenia jako administrator.(Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Jeżeli pobieranie oprogramowania sprzętowego nie zostanie pomyślnie zakończone lub oprogramowanie nie jest dostępne, nie można przeprowadzić zaprogramowanej aktualizacji.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie].
3.
Naciśnij na [Scheduled Update].
4.
Określ poszczególne ustawienie → naciśnij na [OK].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
<Scheduled Update Settings>:
[Włącz]:Zaprogramowana aktualizacja jest przeprowadzana.
[Wyłącz]:Zaprogramowana aktualizacja nie jest przeprowadzana.
<Update Schedule>:
Confirm:Wybierz cykl ([Biweekly], [Weekly] lub dzień ([Sun] do [Sat])) i wprowadź czas za pomocą - (klawisze numeryczne).Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.Kontrola oprogramowania sprzętowego może potrwać do 3 godzin, licząc od czasu rozpoczęcia.
Apply at:Wprowadź czas zastosowania pobranego oprogramowania sprzętowego za pomocą - (klawisze numeryczne).Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest przeprowadzana o określonej godzinie, do 24 godzin po pobraniu oprogramowania.
[E-Mail]:
Wpisz adres e-mail administratora.Możesz otrzymywać e-maile odnośnie statusu aktualizacji, które są wysyłane z serwera pobierania.
[Comments]:
Wpisz komentarz, który będzie automatycznie dodawany do e-maila.Jeżeli wpisana jest nazwa modelu, można zidentyfikować status, którego urządzenia dotyczy dany e-mail.

UWAGA
Jeżeli poprzednio pobrane oprogramowanie sprzętowe nie zostało zainstalowane zgodnie ze schematem, kolejna aktualizacja nie jest przeprowadzana.
Jeżeli zaprogramowano Schemat aktualizacji, aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest przeprowadzana o określonej godzinie po jej pobraniu z serwera dostarczania.Po zakończeniu, urządzenie zrestartuje się automatycznie.
52XY-026