Przekazywanie Listy Warunków

W razie konieczności, można ręcznie drukować Listę warunków przekazywania.
UWAGA
Wyłącznie administrator może drukować Listę warunków przekazywania.(Patrz " Ustawienia administratora.")

Drukowanie ustawień przekazania

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Odbiór/Przekazanie] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij [Ustawienia Przekazania] → [Drukuj listę].
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-02Y