Lista Polityki IPSec

W razie konieczności, można ręcznie drukować Politykę IPSec.
Elementy drukowane dla raportu wraz z ich opisem znajdują się poniżej.

Nazwa Polityki

Drukuje nazwę zarejestrowanej Polityki IPSec.

Ustawienia Selektora

Drukuje elementy oznaczone poniżej.
Adres Lokalny:Wszystkie Adresy IP, Adres IPv4, Adres IPv6, Ustawienia Ręczne IPv4, Ustawienia Ręczne IPv6
Zdalny Adres:Wszystkie Adresy IP, Wszystkie Adresy IPv4, Wszystkie Adresy IPv6, Ustawienia Ręczne IPv4, Ustawienia Ręczne IPv6
Ustawienia Ręczne IPv4 lub Ustawienia Ręczne IPv6:Drukuje adres IP.
Port:
Podaj Numer Portu:
Port Lokalny:Wszystkie porty, Podaj Port
Zdalny Port:Wszystkie porty, Podaj Port
Podaj Nazwę Usługi:
Lista:Włącz, Wyłącz
Drukuje Nazwa Usługi.

Ustawienia IKE

Drukuje elementy oznaczone poniżej.
Tryb IKE:Główny, Agresywny
Metoda Autoryzacji:Metoda Klucza Współdzielonego, Metoda Podpisu Cyfrowego
Metoda Podpisu Cyfrowego:Nazwa klucza domyślnego
Algorytm Uwierzytelniania/Szyfrowania:Automatycznie, Ustawienia Ręczne
Ustawienia Ręczne:
Uwierzytelnianie:SHA1, SHA2
Szyfrowanie:3DES-CBC, AES-CBC
Grupa DH:Grupa1(768), Grupa2(1024), Grupa14(2048), ECDH-P256, ECDH-P384

Ustawienia Sieciowe IPSec

Drukuje elementy oznaczone poniżej.
Ważność
Czas:Włącz, Wyłącz
Rozmiar:Włącz, Wyłącz (Jeżeli ustawiono Włącz, drukuje określoną wartość).
Tryb Połączenia:Przenoszenie
PFS:Włącz, Wyłącz
Algorytm Uwierzytelniania/Szyfrowania:Automatycznie, Ustawienia Ręczne
Ustawienia Ręczne:ESP, ESP(AES-GCM), AH(SHA1)
Jeżeli ustawiono ESP:
Autoryzacja ESP:SHA1, ZERO
Szyfrowanie ESP:3DES-CBC, AES-CBC, ZERO
UWAGA
Wyłącznie administrator może drukować Listę polityki IPSec.(Patrz " Ustawienia administratora.")

Drukowanie Listy polityki IPSec

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Sieć] → [Ustawienia TCP/IP].
3.
Naciśnij na [Ustawienia IPSec] dla [Ustawienia TCP/IP] → [Drukuj listę].
Lista polityk IPSec jest drukowana i można potwierdzić priorytety.
52XY-036