Raport drukarki

W razie konieczności, można ręcznie drukować Raport drukarki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów drukowanych w raporcie, patrz „Ustawienia raportu” dla "Ustawienia Funkcji:Drukarka."

Drukowanie raportu drukarki

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij kolejno [Ustawienia Funkcji] → [Drukarka] → [Raport Wydruków].
3.
Wybierz raport drukowania, który chcesz wydrukować.
52XY-037