LISTA REJESTRU DRUKOWANIA

W razie konieczności, można ręcznie drukować Listę rejestru drukowania.
Elementy drukowane listy wraz z ich opisem znajdują się poniżej.

NR ZADANIA

Czterocyfrowy kod, który jest automatycznie przydzielany w momencie zatwierdzenia drukowania.

Czas

Data i czas (w 24-godzinnym formacie) zakończenia drukowania.

NAZWA ZADANIA

Nazwa drukowanego dokumentu lub rodzaj zadania drukowania.
UWAGA
Jeżeli użytkownik zaloguje się używając SSO-H oraz wydrukuje Listę Rejestru Wydruków, zadania wykonane przez innego użytkownika są drukowane z "***" w kolumnie Nazwa Zadania.Aby zobaczyć informacje na temat kolumny Nazwa zadania, zaloguj się jako administrator.

Użytkownik

Nazwa użytkownika, który wysłał do urządzenia zadanie druku.

ARK.xKOPIE

Drukuje liczbę stron każdego kompletu kopii oraz liczbę wykonanych kompletów.

REZULTAT

Drukowane są komunikaty "OK" lub "BŁĄD".
Jeżeli zadanie drukowania zostało anulowane, drukowany jest napis <ZATRZYMAJ>.
OK:
Drukowanie zostało zakończone pomyślnie.
BŁĄD:
Drukowanie zakończone niepomyślnie.Oprócz komunikatu "BŁĄD" drukowany jest kod błędu.

Drukowanie historii zadań drukowania

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Zadanie] → [Rejestr zadania].
3.
Wciśnij przycisk rozwijalnej listy → wybierz rodzaj zadania do drukowania → wciśnij przycisk [Drukuj listę].
4.
Naciśnij na [Tak].
52XY-02H