Zapisana Lista Serwera LDAP

Można również ręcznie drukować zapisaną listę serwera LDAP.
UWAGA
Wyłącznie administrator może drukować zapisaną listę serwera LDAP.(Patrz " Ustawienia administratora.")

Drukowanie ustawień serwera LDAP

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Zapisz Serwer LDAP].
3.
Naciśnij na [Drukuj Listę].
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-030