Raport Rejestru Zapisu

W razie konieczności można ręcznie drukować raport rejestru.
Elementy drukowane dla raportu wraz z ich opisem znajdują się poniżej.

Zapisz w

Drukuje datę i czas (w 24-godzinnym formacie) zakończenia zapisywania pliku.(Gwiazdka (*) oznacza zadanie, które zostało drukowane wcześniej w raporcie rejestru).

NR ZADANIA

Drukuje czterocyfrowy numer, który został automatycznie przyporządkowany do pliku podczas jego zapisywania.

Użytkownik

Drukuje nazwę użytkownika, który zapisał plik.

Zapisz do

Nazwa oraz ścieżka dostępu do zapisanego pliku są drukowane.
UWAGA
Jeżeli ZESTAW DO SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM jest dostępny podczas logowania zwykłego użytkownika drukującego Raport rejestru, zadania wykonane przez innych użytkowników są drukowane z "***" w Zapisz w kolumnie.Aby zobaczyć informacje w Zapisz do kolumny, zaloguj się jako administrator.

Protokół

Rodzaj miejsca zapisania (np.: nośnik pamięci) jest drukowany.
UWAGA
Wydrukowanie "Nośnik pamięci" oznacza, że plik został zapisany na przenośnym nośniku pamięci (USB) przez funkcję Skanuj i zapisz.

REZULTAT

Drukowane są komunikaty "OK" lub "BŁĄD".
Jeżeli operacja zapisywania pliku została anulowana, drukowany jest komunikat <ZATRZYMAJ>.
OK:
Zapisywanie zostało zakończone pomyślnie.
BŁĄD:
Zapisywanie zakończone niepomyślnie.Oprócz komunikatu "BŁĄD" drukowany jest kod błędu.
UWAGA
Jeśli pole przekracza powierzchnię wyświetlacza, wyświetlane są tylko te znaki, które mieszczą się na wyświetlaczu.

Drukowanie historii zapisywania

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Zadanie] → [Rejestr zadania].
3.
Naciśnij na przycisk rozwijalnej listy → wybierz żądane ustawienia → naciśnij na [Drukuj listę].
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [OK].
52XY-032