Tworzenie kopii zapasowej/eksportowanie danych

Różne dane, takie jak odebrane dane, zapisane dane, ustawienia książki adresowej oraz ustawienia opcji Ustawienia/Rejestrowanie, zapisywane są na twardym dysku urządzenia.
Awaria twardego dysku może spowodować utratę danych.Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych.
Należy pamiętać, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utratą danych.
Zapasową kopię można tworzyć/eksportować następującymi sposobami:
Tworzenie kopii zapasowej/Przywracanie danych
Importowanie/Eksportowanie wszystkiego
Importowanie/Eksportowanie indywidualne
Zapasową kopię można tworzyć/eksportować dla następujących danych:
Dane, dla których można utworzyć kopie zapasową/które można przywrócić
Możesz zrobić kopię zapasową danych w maszynie i przywrócić dane do maszyny.Kopia danych zapasowych może być przywrócona tylko w tej maszynie.
Dane
Odnośniki
Ustawienia Skrytki Pocztowej
Ustawienia domyślnej skrzynki faksu
Ustawienia Skrytki RX do Pamięci
Pliki Skrytki Pocztowej/Wewnętrznej Skrytki Faksu/Skrytki RX do Pamięci*1
Forma dla Nakładania Obrazów
*1 Można także zrobić backup danych lub go odczytać na innym urządzeniu tego samego modelu.
Dane, które można w całości importować/eksportować
Możesz równocześnie zapisać/załadować wiele pozycji.Dodatkowo, możesz wymieniać dane z tej maszyny z innymi maszynami, które obsługują funkcje Importuj/Eksportuj Wszystkie.
WAŻNE
Nie można korzystać z funkcji importuj wszystko, w zależności od modelu urządzenia odbiorcy.Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić autoryzowany sprzedawca firmy Canon.
Dane
Odnośniki
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Main Menu Settings
Web Access Settings
Favorite Settings
Address Book
Quick Menu Settings
MEAP Application Setting Information
User Setting Information
Dane, które można importować/eksportować indywidualnie
Możesz Importować/Eksportować dane indywidualnie.Dodatkowo, możesz wymieniać dane z tej maszyny z innymi maszynami, które nie obsługują funkcji Importuj/Eksportuj Wszystkie.
Dane
Odnośniki
Address Lists
Device Settings (Forwarding Settings, Address Book, Send Function Favorite Settings)
Printer Settings
Paper Information
Web Access Favorites
Inne dane, które można importować/eksportować
Możesz wymieniać dane z tej maszyny z innymi maszynami, które nie obsługują funkcji Importuj/Eksportuj Wszystkie.
Dane
Odnośniki
Informacje o Szybkim menu
Dane związane z MEAP
Pliki licencyjne aplikacji MEAP
Dane zapisane przy pomocy aplikacji MEAP*1
Instrukcje obsługi poszczególnych aplikacji MEAP
Informacje dotyczące autoryzacji użytkownika zapisane dla systemu Autoryzacji lokalnych urządzeń SSO-H (Single Sign-On H)
*1 Zależnie od aplikacji, istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej danych zapisanych za pomocą aplikacji MEAP.

UWAGA
Poprzez zastosowanie Zestaw szyfrowanie danych i kopiowania HDD, istnieje możliwość zapisywania danych na dwóch dyskach twardych, podłączonych do urządzenia i zsynchronizowanych.Nawet w takim przypadku zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych/eksportowanie ważnych danych, gdyż awaria twardych dysków może spowodować utratę danych.
Kopie zapasowe haseł i numerów PIN zostają wykonane jednocześnie.Jednakże nie wszystkie hasła mogą zostać skopiowane, zależnie od ich rodzaju.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, zaleca się drukowanie i przechowywanie istotnych informacji takich jak Książka adresowa.(Patrz "Drukowanie raportów.")
52XY-004