Regulacja ilości nakładanego kleju w trybie Bindowania dokładnego

Aby wykonać broszurę w trybie Perfect Binding, konieczne jest dostosowanie ilości kleju, w przeciwnym wypadku jakość wykończenia broszury może nie być zadowalająca (patrz ilustracja poniżej).W takim przypadku, wyreguluj ilość kleju, aby poprawić wykończenie broszury.
Ilość kleju
Warunek wykończenia
Za mało
Okładka i dokument główny nie są dołączone.
Okładka odchodzi od głównego dokumentu.
Normalna
Średnio
Za dużo
Klej wydostaje się się spomiędzy okładki i głównego dokumentu.
Tryb ten może być programowany, jeśli do urządzenia dołączony jest Perfect Binder-E.Aby uzyskać więcej informacji na temat Perfect Binder-E, patrz instrukcja dostarczona wraz z produktem opcjonalnym.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Reg. Aplikacji Kleju do Dokł. Oprawiania].
3.
Wybrać rodzaj papieru i liczbę arkuszy głównego dokumentu → nacisnąć na [-] lub [+], aby wyregulować ilość kleju.
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
-6 do -1:
Zmniejsza ilość kleju.W zależności od rodzaju papieru, zbytnie zmniejszenie ilości kleju może być przyczyną słabego połączenia okładki z dokumentem.
0:
Jest to domyślne ustawienie.
+1 do +6:
Zwiększa ilość kleju.W zależności od rodzaju papieru, zbytnie zwiększenie ilości kleju może być przyczyną wydostawania się kleju z broszury i jego pozostawania wewnątrz Perfect Binder-E.Pozostawanie kleju w Perfect Binder-E może powodować zakleszczenie broszury.
WAŻNE
Jeśli broszura składa się ze zwykłego papieru oraz papieru innego rodzaju dla dokumentu głównego, nacisnąć przycisk [-] lub [+] w <Niepowlekany> nawet, jeżeli liczba arkuszy papieru zwykłego wynosi 1.
Zaleca się zmieniać to ustawienie w małych krokach.
4.
Naciśnij na [OK].

WAŻNE
Najlepiej każdorazowo po zmianie ustawień wykonać testową broszurę, sprawdzając jakość oprawy.Jeśli stan wykończenia nie uległ poprawie, zmień ponownie ustawienia.
UWAGA
Jeśli broszura zawiera zarówno zwykły papier jak i papier powlekany, zaleca się przed jej oprawą wykonać broszurę testową.Sprawdzić jakość oprawy, dopasuj ilość kleju jeśli to konieczne a proces tworzenia broszur powinien odbywać się jednym ciągiem.
52XY-0LE