Priorytet szybkości/dokładności dla dziurkacza urządzenia wykańczającego

Można ustawić priorytet dla szybkości albo dokładności dziurkowania.
Tryb ten może być programowany, jeśli podłączono opcję Staple Finisher-AC lub Booklet Finisher-AC. (Patrz "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
1.
Naciśnij
2.
Naciśnij kolejno [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Tryb przeł. dziurkacza urz. wykańczającego].
3.
Wybierz [Priorytet Szybkości] lub [Priorytet Precyzji] → i naciśnij na [OK].
[Priorytet Szybkości]:
Priorytet nadano szybkości dziurkowania. Dokładność dziurkowania jest obniżona.
[Priorytet Precyzji]:
Priorytet nadano dokładności dziurkowania. Szybkość operacji została zmniejszona.
52XY-0L7