Regulacja szerokości trymowania

Funkcja ta umożliwia regulację szerokości obcinania wydruków zszywanych zeszytowo, z przyrostami co 0,1 mm dla każdego formatu papieru.
Tryb ten może być ustawiony gdy Booklet Trimmer-F został załączony do Booklet Finisher-W PRO.Aby uzyskać więcej informacji na temat Booklet Trimmer-F, patrz instrukcja dostarczona wraz z produktem opcjonalnym.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Regulacja Szerokości Obcinania].
3.
Za pomocą klawiszy ekranu dotykowego, należy wprowadzić szerokość trymowania → [OK].
52XY-0LA